bildiri gönderimi

BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI

Bildiri başvuruları sözlü veya poster olarak iki grup altında yapılacaktır. Sözlü sunum için kısıtlı sayıda başvuru seçilecektir.

Programda yer aldığı halde kongrede sunulmayan veya özeti zamanında teslim edilmeyen bildiriler yayınlanmayacaktır. Bildiri özetleri Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilerek, kabul veya red mektupları ve sunum biçimi (sözlü/poster) 17 Eylül 2021 Pazartesi tarihine kadar başvuru sahiplerine iletilecektir. Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 10 Eylül 2021 Cuma olup, bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bildiriler kongre esnasında dağıtılacak kongre Hafıza Çubuğunda, kongreden sonra ise web sitesinde yayınlanacaktır.


Bildiri Özeti Gönderimi İçin Son Tarih: 10 Eylül 2021 Cuma

Kongre kayıt işleminin tamamlanması için kongre organizatör firmasına kayıt talebinin bildirilmesi ve kayıt ücretinin belirtilen banka hesap numarasına yatırılması gerekmektedir. Kayıt hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizin “Kayıt ve Konaklama” kısmına bakınız. Bildirisi kabul edilen katılımcıların 28 Eylül 2021 Salı tarihine kadar kayıtlarını tamamlaması gerekmektedir.

Poster bildirilerin kongre sırasında E-poster modülünde sunulabilmesi için, tam metin gönderimlerini online bildiri sistemi üzerinden 10 Ekim 2021 Pazar gününe kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT: 65. Türkiye Milli Pediatri Kongresi sırasında gerçekleştirilecek olan 20. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi ve 2. Pediatri Diyetisyenliği Kongresi adına bildiri göndermek için online bildiri sisteminde “Çocuk Hemşireliği” veya “Pediatri Diyetisyenliği” gruplarından birini seçmeniz gerekmektedir. Diğer tüm gruplar, ana kongrede sunulacak olan bildirilerin alt gruplarıdır. Bildirilerinizin yanlış bir alanda değerlendirilmemesi için, bildirinizi gönderirken Bildiri Grubu kısmına dikkat etmenizi önemle rica ederiz.

YAZARLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR

 • Bildirilerin kongre bildiri kitabında yayınlanması için kongre kaydının yapılmış olması gerekir.
 • Bildiriler sadece online bildiri sistemi üzerinden online olarak kabul edilecektir. Posta veya faks ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Özet sahiplerine “Özet Formu Alındı” maili otomatik olarak gönderilecektir.
 • Bildirinin sunuş biçimi (sözlü veya poster bildiri) konusundaki son karar bilimsel komiteye aittir.
 • Özet 400 kelimeyi geçmemelidir. Hatasız olarak yazılmalıdır (400 kelimenin üzeri sistem tarafından kabul edilmeyecektir).
 • Başlıklarda kısaltmalar kullanılmamalıdır. Başlık, yazar isimleri ve kurumların yazımları ile ilgili kurallar online sistemde verilmiştir.
 • Yazarların isimleri, çalıştıkları yer, kurum ve il yazılırken uzun adresler ve unvan yazılmamalıdır.
 • Özet; Giriş, Materyal ve Metod, Bulgular ve Sonuç olarak belirlenen sıra ile yazılmalıdır.
 • Uluslararası sistemdeki kısaltmalar dışındaki kısaltmalar kullanılmamalıdır.
 • Türkiye Milli Pediatri Kongresi’nde bildiriler Türkçe olarak sunulacaktır.
 • Kabul veya red mektuplarınız e-mail adresinize gönderilecektir. Ayrıca online bildiri özeti gönderim sistemi üzerinden de sonuçları takip edebilirsiniz.

DİKKAT: Özetler bildiri kitapçığında orijinal hali ile basılacak olup herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Bu nedenle özetin okunaklı olması ve üzerine silinti yapılmaması önem taşımamaktadır.

NOT: Gerekli tüm açıklamalar sistemde mevcuttur. Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz. Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:

MINDUCE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.
Telefon : +90 (216) 410 44 14
E-posta : support@abstractModule.com
Online sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.