yönetim kurulu

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
BAŞKAN
Prof. Dr. Koray BODUROĞLU

BAŞKAN YARDIMCISI
Prof. Dr. Yıldız CAMCIOĞLU

GENEL SEKRETER
Prof. Dr. Enver HASANOĞLU

GENEL SEKRETER YARDIMCISI
Prof. Dr. Elif ÖZMERT

SAYMAN
Doç. Dr. İlyas OKUR

ÜYELER
Prof. Dr. Semra ATALAY
Prof. Dr. Aysun BİDECİ
Prof. Dr. Asuman ÇOBAN
Prof. Dr. Ayhan DAĞDEMİR
Prof. Dr. Caner KABASAKAL
Prof. Dr. Hakan POYRAZOĞLU
Prof. Dr. Ayşe SELİMOĞLU
Prof. Dr. Özlem TEKŞAM
Prof. Dr. Ayşegül ZENCİROĞLU

* İsimler Soyadına göre alfabetik sıralanmıştır.